Permessi ambjentali

Dawn huma xi wħud mill-permessi ambjentali li għandna bżonn biex noperaw l-infrastruttura tad-distribuzzjoni u l-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħna:

Image – viewingmalta.com