Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku.600 Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/Q/1999/2024 (9899) Supply and Delivery of Black PVC Protection Tape 14/03/2024 04/04/2024 NIL 9:30am*
TD/T/4247/PC3/2023 (8077) Framework Agreement for The Supply and Delivery of Copper Terminals and Connectors 28/03/2024 06/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3835/2024 Construction of Naxxar Distribution Centre and Supply of Equipment, in an Environmentally Friendly Manner 30/03/2024 06/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3832/2024 (10610) Supply, Delivery and Commissioning of 33kV switchgear and alterations to the 33kV switchgear room at the Mosta 132kV Distribution Centre in an Environmentally Friendly Manner 24/03/2024 08/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3826/2024 Trenching and Cable Laying Works in various Localities as part of the RRF Project in an Environmentally Friendly Manner 03/04/2024 08/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3792/2023 (8425) Trenching and Cable Laying Works for Proposed Twilight SS Qala in an Environmentally Friendly Manner 04/04/2024 25/04/2024 NIL 9:30am*
HO/T/4123/PC3/2023 (8113) Framework Agreement for the Disposal of Non-Hazardous Waste from Gozo using Environmentally Friendly Transportation Services 10/04/2024 10/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3768/2023 (7576) Trenching and Cable Laying Works for Ghaxaq Giovanni Scicluna cw Triq In-Narcis in an Environmentally Friendly Manner 11/04/2024 08/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3836/2024 Construction of Siggiewi Distribution Centre and Supply of Equipment in an Environmentally Friendly Manner (RRP) 16/04/2024 21/05/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3837/2024 Upgrade of Hospital Distribution Centre, in an Environmentally Friendly Manner (RRP) (RRP) 16/04/2024 21/05/2024 NIL 9:30am*

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender Post fejn ġie ddepożitat
*

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil [email protected]. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq [email protected].It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.